Начало

Фирма „БРИДА“ ЕООД, ЕИК 200776785 е основана през 2009г. и е със седалище в гр.Пловдив. Разполага с офис-приемна и учебни кабинети на бул.“Княгиня Мария Луиза“ №68 с изключително добра комуникация.   Автобуси №: 21, 25, 36, 66, 93. В близост автобус №10.

Основните дейности на фирмата са:
– ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ  И  РУСКИ ЕЗИК ПО ВСИЧКИ НИВА ОТ ЕЕР.
– ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО  НЕМСКИ ЕЗИК ЗА МЕДИЦИ.
– СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА НА ЛЕКАРИ С ТЕОРЕТИЧНА И ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ  ЗА ИЗПИТ FSP ИЛИ PKT ПРЕД КАМАРАТА НА ЛЕКАРИТЕ В ГЕРМАНИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ДИПЛОМАТА.
– ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ С ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ.
– ПОДГОТОВКА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА НА УЧЕНИЦИ ОТ 7-МИ КЛАС.
– ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРИ ПО Български език и литература, МАТЕМАТИКА, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА УЧЕНИЦИ ОТ 12-ТИ КЛАС.
– ПОДГОТОВКА ЗА  КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ПО ЕЗИКОВА КУЛТУРА И ИСТОРИЯ.
– КОНСУЛТАЦИИ НА СТУДЕНТИ ПО ВИСША МАТЕМАТИКА:
   * Математически анализ;
   * Линейна алгебра и аналитична геометрия;
   * Теория на вероятностите;
   * Математическа статистика;
   * Приложна математика;
– ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ.
– ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА СЕРТИФИКАТ ЗА НИВО НА ВЛАДЕЕНЕ НА ЕЗИК.

 

ВАЖНО:

От 20.02.2019г. стартира обучение по немски език ниво А2 в група до шестима курсисти. Занятията се провеждат два пъти седмично – понеделник и сряда от 17,00 до 19,30 часа. Продължителността на обучението е десет седмици. Работи се по разработената от немски институт система за обучение по немски език на чужденци “Themen aktuell “.