Вторник, 12 Дек 2017
You are here: Home КУРСОВЕ Сертификати и удостов.
Сертификати и удостоверения ПДФ Печат Е-мейл
Сподели

Sertifikat_A1-lice-web Sertifikat_A1-grab-web

За Английски език

     Сертификатите на Кеймбридж за владеене на английски език са може би най-престижната и ползваща се с огромна популярност квалификация за изучаващите английски като чужд език в цял свят.  Притежанието на сертификат на Кеймбридж служи за прием в университети в България и чужбина или като доказателство за нивото на английски език пред работодатели и различни видове международни организации.

   Сертификатите на Кеймбридж FCE, CAE и CPЕ имат БЕЗСРОЧНА ВАЛИДНОСТ и са приравнени към Общата Европейска Езикова Рамка на Съвета на Европа, което допълнително улеснява признаването им и сравнението с други езикови квалификации на съответното ниво. 

     Те се признават от най-престижните световни образователни и корпоративни институции като: Berkeley College, Harvard Business School, The Sorbonne, University of Cambridge, Yale School of Management,University of Sofia,Credit Suisse, PricewaterhouseCoopers, Zurich Financial, American Express, BMW, The Coca-Cola Company, DHL International, Ford Motor Company, Hewlett-Packard, IBM, Kodak, Microsoft,Siemen и др. 

От правителствата на: Англия, Америка, Австралия, Канада, Китай, Холандия,Швеция,Обединени Арабски емирства, и др.

     В България университетите които ги признават са: Софийски университет, Пловдивски университет, Технически университет София, Югозападен университет Благоевград, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Нов Български университет, Шуменски университет, Бургаски университет „Асен Златаров“, Европейски колеж по икономика и мениджмънт.

     - Сертификатът за напреднали - CAE (Certificate in Advanced English) е изпит по английски език за хора от страни, в  които английският не е официален език. Това е изпит за напреднали, който съответства на ниво С1 от Европейската езикова рамка. Изпитът оценява уменията за умело и свободно комуникиране на английски език в разнообразни ситуации от нашето ежедневие.   САЕ е предназначен за хора, чието владеене на английски език е достатъчно, за да им служи в повечето сфери от ежедневието, включително бизнес и обучение.

 

     - Сертификатът за владеене - СРЕ (Certificate of Proficiency in English) е изпит по английски език за хора от страни, в които английският не е официален език или  English for Speakers of Other Languages – ESOL. Това е изпит за силно напреднали, който съответства на ниво С2 от Общоевропейската езикова рамка. 
   Кандидатите, положили изпита успешно, получават сертификат, издаден от департамента на Университета Кеймбридж - Cambridge ESOL Examinations, който се признава от работодатели и университети по целия свят.

   СРЕ е за хора, чието ниво на английски е силно напреднало. Техните познания  са достатъчни да могат те да се справят успешно с общуването в почти всякакъв контекст. Езиковото ниво на кандидатите, положили изпита успешно се доближава до това на образован англоговорящ. Изпитът също предполага и богата обща култура. 

 

За Немски език

 

     - DaF - Изпитът Test DaF (Test Deutsch als Fremdsprache) е изпит по немски език за изучаващи езика, които желаят да следват в Германия или да получат сертификат за нивото си на владеене на немски език. Test DaF е централизиран изпит. Изпитните материали се съставят, проверяват и оценяват в института Test DaF Германия, а самият изпит се провежда в лицензирани изпитни центрове. Степента на владеене на немски език не се измерва с оценка, а с нива:  Test DaF- ниво 5 (TDN 5), Test DaF- ниво 4 (TDN 4), Test DaF- ниво 3 (TDN 3). Съответстващи на нива по Европейската езикова рамка : B2, C1

 

     - DSH - Полагането на Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang осигурява възможност за кандидатстване в университети в Германия.  Полагането на изпита е задължително условие за прием.  Съответстващ на нива по Европейската езикова рамка : B2, C1, С2.

 


За Испански език

     - D.E.L.E. - Дипломите по испански език като чужд език са официалните имена на удостоверенията за степента на усвояване и владеене на езика, които дава Министерството на образованието, културата и спорта на Испания.  Институтът Севрантес е организацията натоварена да организира провеждането на изпитите,  докато Университета в гр. Саламанка  (Испания)  е натоварен с изработването,  поправката и крайното оценяване на всички изпити. Съответстващ на ниво по Европейската езикова рамка С1.

 

За Френски език

     - DELF и DALF са официални дипломи, издавани от френското Министерство на Образованието за удостоверяване на уменията по френски език на чуждестранни кандидати.

Оценяват се четири типа умения: разбиране на устна реч и изразяване на устна реч, разбиране на писмена реч и изразяване на писмена реч.

Курсовете по общ френски подготвят за дипломите DELF A1-A2-B1- B2 и DALF C1.

     - TCF е тест, признат в целия свят и който удостоверява нивото на владеене на езика от кандидата. 

     - TCF-RI удостоверява, че кандидатът притежава умения, отнасящи се до международните отношения и до Европа. Към този тест проявяват интерес най-вече държавните служители.


      Дипломи по Бизнес френски

     - DFA 1 удостоверява способността да се използва най-удачно френският език в основните професионални ситуации на комуникация.

     - DFA 2 удостоверява способността да се общува с лекота на френски в повечето ситуации в професионалния живот,  както и да се прояви самостоятелност и инициатива в работата.

      Сертификат по Юридически френски

     - CFJ удостоверява способността да се използва френския език в основните ситуации на професионална дейност в юридическа среда.

     Сертификат за Френски за работещите в туризма и хотелиерството

    - CFTH - Сертификатът за владеене на френски език за работещите в туризма и в хотелиерството удостоверява способността да се използва френския език в основните професионални ситуации в туристическата дейност. 


За Италиански език

    - CILS (Certification of Italian as a Foreign Language) - официалното название на сертификата, потвърждаващ степетнта  на владеене на италиански език като чужд език. Изпитът е одобрен от Международния Университет в Сиена и официално е признат от Министерство на вътрешните работи на Италия.  Изпитът CILS съдържа 4 степени. Всяко ниво се явява независимо и завършено. Във всяко ниво се оценява комуникативните способности в различни сфери: социална, професионална и академична. За да получите сертификата CILS за една от четирите степени, е необходимо да се явите на изпит за тази степен, който се състои от 5 раздела: слушане, четене, граматика и структура на езика, писма и разговор.